Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09

Ryszard Szostak

I.  Zasadnicze okoliczności sporu dotyczyły podstaw odmowy zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z powodu wadliwej realizacji powierzonej mu przebudowy składowiska śmieci....

Nieznane aspekty umowy ramowej

Zbigniew Raczkiewicz

Ogólna charakterystyka funkcjonujących w obrocie umów ramowych  Umowa ramowa jest rodzajem umowy, który określa – jak sama nazwa wskazuje – ogólne ramy realizacji ewentualnych zleceń w trakcie jej...

Gwarancja jakości przy umowie o_dzieło

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Gwarancja jakości jest odpowiedzialnością mającą na celu ochronę interesów uprawnionego poprzez udzielenie przez gwaranta zapewnienia o „odpowiedniej” jakości rzeczy (braku wad)1....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585