Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Kara umowna w zamówieniach publicznych

Beata Wilczyńska

Wprowadzenie  Już prawo rzymskie znało stypulację polegającą na przyrzeczeniu wierzycielowi zapłaty określonej kwoty pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania1....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605