NAJPOPULARNIEJSZE

Informatyzacja zamówień publicznych w Rosji

Witold Małecki

I Informatyzacja zamówień publicznych w Rosji to proces, którego rozwój na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat postępuje w sposób dynamiczny. Wdrażanie elektronicznych zamówień publicznych jest tam w...

Odpowiedzialność za elektroniczne oświadczenie woli

Irena Skubiszak-Kalinowska

Wprowadzenie  Elektronizacja zamówień publicznych miała stanowić ułatwienie dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do poprawy procesów zakupowych, jednak,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585