Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Treść umów ramowych w praktyce zamówień publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie, rys historyczny  Umowa ramowa to porozumienie, które tworzy ramy prawne dla trwałego współdziałania stron przy zawieraniu i realizacji wielu powtarzalnych umów. Brak danych naukowych co...

Glosa do uchwały SN z 20.10.2011r., III CZP 52/11

Ryszard Szostak

  I. Pierwsza kwestia sprowadza się do ustalenia, czy w świetle obowiązującego prawa zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny uzasadniający odrzucenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637