NAJPOPULARNIEJSZE

Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce

Michał Boda

Uwagi ogólne Zamówienia publiczne to odpłatne umowy majątkowe zawierane między zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 PZP1). Angażują...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550