Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Making Changes to the Subject of a Public Contract

Krzysztof Horubski

Introduction In line with the basic principles of equal treatment, protection of competition and public procurement openness, further rules concerning the implementation of public procurement...

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30.6.2020 r. (III CZP 67/19)

Michał Drozdowicz

Glosowana uchwała dotyczy interesującego zagadnienia prawnego, związanego z zastrzeganiem kar umownych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595