Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku SN z 4.2.2011 r., III CSK 143/10

Grzegorz Kozieł

  Przedmiotowy wyrok odnosi się wprost do unormowania z art. 144 ust. 1 PZP1 w brzmieniu obowiązującym do 23.10.2008 r.2, jednak ocena stanu faktycznego oraz prawnego dokonana przez SN w tym wyroku...

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne.

Monika Rutkowska

  W dniach 20–21.6.2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się już IV Konferencja Naukowa organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, tym razem we współpracy z Wydziałami Prawa i Administracji...

Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych

Aldona Piotrowska

Wprowadzenie  Do instrumentów, jakimi może się posłużyć państwo w celu realizacji funkcji państwa w gospodarce, należą zamówienia publiczne. Może to być także instrument zwiększania innowacyjności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605