Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Podstawową przesłanką uzasadniającą odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest samo istnienie wady dzieła. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy wykonawcy dzieła, a także od faktu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637