Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Dialog techniczny jako instrument wspierania innowacyjności

Monika Rutkowska

Wprowadzenie  Powszechnie podkreśla się w literaturze, że nie tylko sam popyt, lecz zbilansowanie oczekiwań pomiędzy stroną popytową a podażową jest ważnym elementem wpływającym na rozwój...

Warunki zamówienia na_przeprowadzenie badań ewaluacyjnych

Anna Łojewska-Pyka

Wprowadzenie  Z prawno-ekonomicznego punktu widzenia badania ewaluacyjne nabierają charakteru usług rozpoznawczo-doradczych. Należy je przeprowadzać z poszanowaniem wymagań i kryteriów przewidzianych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585