Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do uchwały SN z 20.10.2011r., III CZP 52/11

Ryszard Szostak

  I. Pierwsza kwestia sprowadza się do ustalenia, czy w świetle obowiązującego prawa zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny uzasadniający odrzucenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605