Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku KIO z 19.4.2011 r., KIO/UZP 735/11, 736/11

Michał Makowski

  I. Komentowane orzeczenie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego:  Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego przedłożył wystawione na rzecz podmiotu...

Treść umów ramowych w praktyce zamówień publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie, rys historyczny  Umowa ramowa to porozumienie, które tworzy ramy prawne dla trwałego współdziałania stron przy zawieraniu i realizacji wielu powtarzalnych umów. Brak danych naukowych co...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605