Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Jawność umów o zamówienia publiczne – zagadnienia wybrane

Michał Makowski

Umowa o zamówienie publiczne jako źródło informacji publicznej  Zgodnie z art. 1 ust. 1 InfPublU „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585