Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

O funkcjonowaniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych

Franciszek Łapecki

Wprowadzenie  Możliwość udostępniania potencjału wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby trzecie wynika wprost z dyrektywy 2004/18/WE2. Przepisy art. 47 ust. 2 oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605