Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne

Mariusz Andrzejewski, Tomasz Maślanka, Jakub Bator, Bartosz Gołębiowski

Wprowadzenie   W gospodarkach rynkowych zamówienia publiczne mają olbrzymie znaczenie. W Unii Europejskiej w 2010 r. wartość zrealizowanych zamówień publicznych stanowiła 19,35% unijnego PKB. W Polsce...

Pozacenowe kryteria oceny ofert w bieżącej praktyce

Izabela Rzepkowska

Wprowadzenie   Ze statystyk prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zdecydowanej większości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w Polsce, zamawiający...

Wiarygodność kosztorysu inwestorskiego

Andrzej Borowicz

Wprowadzenie   Niedostateczna, jak na potrzeby praktyki gospodarczej, wiarygodność kosztorysów inwestorskich jest przedmiotem krytycznej refleksji wielu środowisk związanych naukowo, profesjonalnie...

Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Przez zmowy przetargowe rozumie się wyjątkowo nieuczciwe i bardzo szkodliwe dla obrotu porozumienia, nawiązywane pomiędzy osobami przystępującymi do przetargu, niekiedy także z udziałem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646