NAJPOPULARNIEJSZE

Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej

Michał Drozdowicz

Zagadnienia ogólne Zawarcie umowy w ujęciu szerszym (proceduralnym)1 oznacza pewien proces, zespół działań podejmowanych przez strony w celu osiągnięcia konsensu2 i złożenia zgodnych oświadczeń woli...

Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie Zamówienie publiczne powinno być zrealizowane z należytą starannością, przyrzeczone świadczenie należy wykonać w terminie oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy. Teoretycznie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550