NAJPOPULARNIEJSZE

Problemy z interpretacją prawa wspólnotowego

Zbigniew Raczkiewicz

 Cechą charakterystyczną przepisów wspólnotowych, w tym także tych dotyczących zamówień publicznych, jest ich nieprecyzyjność, która z kolei wynika z faktu, iż dany akt prawny (np. dyrektywa) jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637