NAJPOPULARNIEJSZE

Implementacja dyrektywy 2014/24/UE na Węgrzech

Andrzela Gawrońska-Baran

Wprowadzenie W Republice Węgierskiej rządowe oraz samorządowe zamówienia publiczne reguluje ustawa CXLIII z 2015 r. o zamówieniach publicznych1 oraz kilkanaście powiązanych z nią dekretów rządowych...

Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa

Magdalena Grabarczyk

Wprowadzenie Przepisy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, które weszły w życie 18.10.2018 r., postawiły przed organami orzekającymi nowe wyzwania. Zmaga się z nimi Krajowa Izba Odwoławcza,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605