Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  Dłużnik nie musi realizować swojego zobowiązania osobiście, może posłużyć się osobą trzecią. Według art. 356 § KC1 wierzyciel może żądać osobistego świadczenia od dłużnika tylko wtedy,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605