Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Charakter prawny konkursu w zamówieniach publicznych

Monika Ziółkowska

Wprowadzenie   Problematyka udzielania i wykonywania zamówień publicznych przynależy zasadniczo do dziedziny prawa cywilnego, z uwagi na zachowanie zasady równorzędności stron i poszanowanie dla ich...

Charakter prawny umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie   Większość technik dokonywania zakupów przez podmioty podległe ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 opiera się na instytucjach prawnych skodyfikowanych w Kodeksie...

Charakter postępowania spornego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Magdalena Grabarczyk, Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Postępowanie odwoławcze zostało uregulowane w Prawie zamówień publicznych1 jako szczególna procedura służąca rozstrzyganiu sporów występujących w toku postępowania o udzielenie...

Z problematyki umowy dotacyjnej o realizację zadania publicznego

Anna Podsiadło

Dotacje celowe   Według art. 5 ustawy z 24.4.2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1 „organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615