Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zamówienia publiczne w Galicji, cz. I (do 1850 r.)

Małgorzata Moras

Wprowadzenie   Zamówienia publiczne, zwane dawniej skarbowymi, to odpłatne umowy cywilnoprawne, na podstawie których państwo, samorząd terytorialny lub inne instytucje publiczne mają zapewnić...

Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach

Aleksandra Mazurkiewicz

Wprowadzenie   W Republice Czeskiej, powstałej w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny państwa1, które jest podzielone na 14...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646