Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  Dłużnik nie musi realizować swojego zobowiązania osobiście, może posłużyć się osobą trzecią. Według art. 356 § KC1 wierzyciel może żądać osobistego świadczenia od dłużnika tylko wtedy,...

O funkcjonowaniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych

Franciszek Łapecki

Wprowadzenie  Możliwość udostępniania potencjału wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby trzecie wynika wprost z dyrektywy 2004/18/WE2. Przepisy art. 47 ust. 2 oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595