Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Dopuszczalne korygowanie omyłek w ofertach przetargowych

Aldona Kowalczyk

Wprowadzenie   Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest oświadczeniem woli wykonawcy, obejmującym stanowczą propozycję zawarcia umowy z zamawiającym1 na warunkach...

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Planowanie zamówień publicznych

Krzysztof Surówka

Wprowadzenie   Wydatki na zamówienia publiczne planowano już w starożytności. W szczególności w starożytnym Rzymie w związku z wyodrębnieniem skarbu cesarskiego (fiskus), funkcjonującego obok skarbu...

Zakres i struktura prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Od czasów starożytnych zamówienia publiczne utożsamiane są z umowami majątkowymi, za pośrednictwem których państwo wraz z podległymi osobami prawnymi, a także związki i instytucje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615