Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Planowanie zamówień publicznych

Krzysztof Surówka

Wprowadzenie   Wydatki na zamówienia publiczne planowano już w starożytności. W szczególności w starożytnym Rzymie w związku z wyodrębnieniem skarbu cesarskiego (fiskus), funkcjonującego obok skarbu...

Zakres i struktura prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Od czasów starożytnych zamówienia publiczne utożsamiane są z umowami majątkowymi, za pośrednictwem których państwo wraz z podległymi osobami prawnymi, a także związki i instytucje...

Charakter prawny konkursu w zamówieniach publicznych

Monika Ziółkowska

Wprowadzenie   Problematyka udzielania i wykonywania zamówień publicznych przynależy zasadniczo do dziedziny prawa cywilnego, z uwagi na zachowanie zasady równorzędności stron i poszanowanie dla ich...

Charakter prawny umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie   Większość technik dokonywania zakupów przez podmioty podległe ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 opiera się na instytucjach prawnych skodyfikowanych w Kodeksie...

Charakter postępowania spornego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Magdalena Grabarczyk, Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Postępowanie odwoławcze zostało uregulowane w Prawie zamówień publicznych1 jako szczególna procedura służąca rozstrzyganiu sporów występujących w toku postępowania o udzielenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605