Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zasady zaliczkowania wykonawcy zamówienia publicznego

Ewa Zielińska

Wprowadzenie   Dopuszczalność udzielania zaliczek w ramach umów zawieranych w trybie zamówień publicznych została wyraźnie przewidziana w art. 151a ustawy – Prawo zamówień publicznych1. Przepis został...

Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Austrii

Anna Biśta

Wprowadzenie   Położona w Europie Środkowej Republika Austrii jest federacyjnym państwem związkowym, podobnie jak Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Składa się z dziewięciu landów: Burgenland, Kärnten...

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski

Definicja umowy o podwykonawstwo   Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych1 uchwalona 8.11.2013 r. i obowiązująca od 24.12.2013 r. nakłada na zamawiających obowiązki w: –...

Kary umowne w bieżącej praktyce zamówień publicznych

Zdzisław Gordon

Wprowadzenie   Kary umowne są klasyczną instytucją prawa cywilnego, uregulowaną przepisami art. 483–484 KC1, znajdującą powszechne zastosowanie w praktyce zamówień publicznych. Wcześniejsze przepisy...

Badanie wiarygodności ekonomicznej ubiegającego się o zamówienie publiczne

Mariusz Andrzejewski, Tomasz Maślanka, Jakub Bator, Bartosz Gołębiowski

Wprowadzenie   W gospodarkach rynkowych zamówienia publiczne mają olbrzymie znaczenie. W Unii Europejskiej w 2010 r. wartość zrealizowanych zamówień publicznych stanowiła 19,35% unijnego PKB. W Polsce...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615