Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zamówienia publiczne w Galicji, cz. I (do 1850 r.)

Małgorzata Moras

Wprowadzenie   Zamówienia publiczne, zwane dawniej skarbowymi, to odpłatne umowy cywilnoprawne, na podstawie których państwo, samorząd terytorialny lub inne instytucje publiczne mają zapewnić...

Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach

Aleksandra Mazurkiewicz

Wprowadzenie   W Republice Czeskiej, powstałej w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny państwa1, które jest podzielone na 14...

Zaskarżanie wyniku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa

Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Możliwość zaskarżania wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szerokim ujęciu pojmuje się w kategoriach weryfikacji każdej czynności lub innego zachowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615