Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zaskarżanie wyniku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa

Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Możliwość zaskarżania wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szerokim ujęciu pojmuje się w kategoriach weryfikacji każdej czynności lub innego zachowania...

Zasady zaliczkowania wykonawcy zamówienia publicznego

Ewa Zielińska

Wprowadzenie   Dopuszczalność udzielania zaliczek w ramach umów zawieranych w trybie zamówień publicznych została wyraźnie przewidziana w art. 151a ustawy – Prawo zamówień publicznych1. Przepis został...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605