Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Szkodliwość dumpingu w zamówieniach publicznych

Maria Królikowska-Olczak, Anna Górczyńska

Wprowadzenie  Dumping traktowany był jako naruszenie konkurencji już w XIX w. Obecnie może być analizowany w szczególności w kontekście zasad prawa zamówień publicznych, uregulowanych zarówno na...

Kryteria kosztowe

Małgorzata Moras

Wprowadzenie  Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej, na warunkach której dochodzi do zawarcia umowy finalnej (art. 2 pkt 7a Prawa zamówień...

Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum

Joanna May

Uzasadnienie  Sąd pierwszej instancji wyrokiem z 11.4.2013 r. uwzględnił powództwo zasądzając od pozwanego inwestora łącznie kwotę 449 475 zł, z czego kwotę 365 573 zł na podstawie art. 405 KC w zw. z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646