Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku SO w Tarnowie z 13.2.2014 r., I Ca 495/13

Beata Wilczyńska

I.  Powyższy wyrok SO zapadł w atmosferze zasadniczych rozbieżności w orzecznictwie KIO, utrzymujących się niedopuszczalnie co najmniej od 2012 r. na tle prawnego znaczenia stanu związania ofertą...

Zasady prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Znaczenie   Zamówienia publiczne to odpłatne umowy majątkowe zapewniające niezbędne do realizacji zadań publicznych dostawy, usługi lub roboty budowlane, w pierwszej kolejności podlegają więc zasadom...

Zamówienia publiczne w Galicji, cz. I (do 1850 r.)

Małgorzata Moras

Wprowadzenie   Zamówienia publiczne, zwane dawniej skarbowymi, to odpłatne umowy cywilnoprawne, na podstawie których państwo, samorząd terytorialny lub inne instytucje publiczne mają zapewnić...

Przetargowe sposoby udzielania zamówień publicznych w Czechach

Aleksandra Mazurkiewicz

Wprowadzenie   W Republice Czeskiej, powstałej w 1993 r. w wyniku rozpadu Czechosłowacji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny państwa1, które jest podzielone na 14...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605