NAJPOPULARNIEJSZE

Charakter prawny umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie   Większość technik dokonywania zakupów przez podmioty podległe ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 opiera się na instytucjach prawnych skodyfikowanych w Kodeksie...

Charakter postępowania spornego przed Krajową Izbą Odwoławczą

Magdalena Grabarczyk, Małgorzata Stręciwilk

Wprowadzenie   Postępowanie odwoławcze zostało uregulowane w Prawie zamówień publicznych1 jako szczególna procedura służąca rozstrzyganiu sporów występujących w toku postępowania o udzielenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 563