NAJPOPULARNIEJSZE

Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym

Tadeusz Kocowski

I. Uwagi ogólne Społeczna gospodarka rynkowa to sfera stosunków ekonomicznych, a także prawnych, nawiązywanych pomiędzy aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, w której podstawową rolę odgrywają...

Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK 344/07

Ryszard Szostak

 I. Dnia 4.9.2001 r. pozwana Gmina udzieliła Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej, o zryczałtowanej wartości 3,32 mln zł, z terminem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637