Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Polskie prawo budowlane, diagnoza stanu – konieczne zmiany

Zygmunt Niewiadomski

 Jasne, przejrzyste przepisy prawa to jeden z podstawowych warunków efektywnego funkcjonowania systemu zamówień publicznych, przy czym chodzi zarówno o regulacje z zakresu zamówień publicznych, jak i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615