NAJPOPULARNIEJSZE

Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum

Joanna May

Uzasadnienie  Sąd pierwszej instancji wyrokiem z 11.4.2013 r. uwzględnił powództwo zasądzając od pozwanego inwestora łącznie kwotę 449 475 zł, z czego kwotę 365 573 zł na podstawie art. 405 KC w zw. z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605