NAJPOPULARNIEJSZE

Zakres i struktura prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Od czasów starożytnych zamówienia publiczne utożsamiane są z umowami majątkowymi, za pośrednictwem których państwo wraz z podległymi osobami prawnymi, a także związki i instytucje...

Zasady prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Znaczenie   Zamówienia publiczne to odpłatne umowy majątkowe zapewniające niezbędne do realizacji zadań publicznych dostawy, usługi lub roboty budowlane, w pierwszej kolejności podlegają więc zasadom...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605