NAJPOPULARNIEJSZE

Funkcje i metody szacowania wartości zamówienia

Franciszek Łapecki

Wartość zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Problem wartości zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zasadnicze znaczenie dla...

Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09

Ryszard Szostak

I.  Zasadnicze okoliczności sporu dotyczyły podstaw odmowy zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z powodu wadliwej realizacji powierzonej mu przebudowy składowiska śmieci....

Glosa do uchwały SN z 20.10.2011r., III CZP 52/11

Ryszard Szostak

  I. Pierwsza kwestia sprowadza się do ustalenia, czy w świetle obowiązującego prawa zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny uzasadniający odrzucenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550