NAJPOPULARNIEJSZE

Wyjaśnianie oferty z rażąco niską ceną

Anna K.

Wprowadzenie  Cena to podstawowe kryterium oceny ofert w zamówieniach publicznych. Do niedawna było to także w większości przetargów jedyne kryterium wybierane przez zamawiającego w celu wyboru oferty...

Wybór podwykonawcy zamówienia publicznego

Włodzimierz Dzierżanowski

Wykluczenie podwykonawstwa  Ograniczenie bądź wyłączenie podwykonawstwa pozostaje nieco na marginesie rozważań o wyborze podwykonawcy, gdyż do wyboru nie dochodzi z racji żądania osobistego spełnienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605