NAJPOPULARNIEJSZE

Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  Przetarg albo inną podobną procedurę ofertowo-eliminacyjnego sposobu udzielania zamówienia publicznego organizuje się w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, na warunkach której...

Zamówienia publiczne na Węgrzech

Andrzela Gawrońska-Baran

Wprowadzenie  Republika Węgierska (od 2012 r. oficjalnie: „Węgry”) jest państwem unitarnym, w którym zastosowano trójstopniowy podział terytorialny. Dla potrzeb administracji kraj podzielono na 19...

Zamówienia publiczne w Galicji cz. II (lata 1851–1909)

Małgorzata Moras

Wprowadzenie   Rozwój struktur państwowych i samorządowych w monarchii austrowęgierskiej w 2 poł. XIX w., a także gwałtowna industrializacja życia gospodarczego wymusiły unowocześnienie regulacji...

Glosa do postanowienia SN z 12.2.2014 r., IV CSK 291/13

Joanna May

I.  Glosowane postanowienie SN było poprzedzone rozstrzygnięciami sądów meriti o odmiennym charakterze, a mianowicie wyrokiem sądu pierwszej instancji i następnie postanowieniem sądu drugiej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605