NAJPOPULARNIEJSZE

Planowanie zamówień publicznych

Krzysztof Surówka

Wprowadzenie   Wydatki na zamówienia publiczne planowano już w starożytności. W szczególności w starożytnym Rzymie w związku z wyodrębnieniem skarbu cesarskiego (fiskus), funkcjonującego obok skarbu...

Zakres i struktura prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Od czasów starożytnych zamówienia publiczne utożsamiane są z umowami majątkowymi, za pośrednictwem których państwo wraz z podległymi osobami prawnymi, a także związki i instytucje...

Charakter prawny konkursu w zamówieniach publicznych

Monika Ziółkowska

Wprowadzenie   Problematyka udzielania i wykonywania zamówień publicznych przynależy zasadniczo do dziedziny prawa cywilnego, z uwagi na zachowanie zasady równorzędności stron i poszanowanie dla ich...

Charakter prawny umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Grzegorz Wicik

Wprowadzenie   Większość technik dokonywania zakupów przez podmioty podległe ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 opiera się na instytucjach prawnych skodyfikowanych w Kodeksie...

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski

Definicja umowy o podwykonawstwo   Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych1 uchwalona 8.11.2013 r. i obowiązująca od 24.12.2013 r. nakłada na zamawiających obowiązki w: –...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585