NAJPOPULARNIEJSZE

Z problematyki umowy dotacyjnej o realizację zadania publicznego

Anna Podsiadło

Dotacje celowe   Według art. 5 ustawy z 24.4.2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1 „organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z...

Glosa do wyroku KIO z 15.1.2013 r., KIO 2907/12

Marcin Żurek

 I.   W opisywanym stanie faktycznym zamawiający, powziąwszy wątpliwości co do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 90 ust. 1...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605