NAJPOPULARNIEJSZE

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych

Jacek Lachner

Istota, cel i funkcje dialogu technicznego  Dialog techniczny łączy się z etapem poprzedzającym dokonanie opisu przedmiotu zamówienia i w tym kontekście kwestią dopuszczalności kontaktów potencjalnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585