NAJPOPULARNIEJSZE

Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Jacek Lachner, Michał Łuc

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z założenia ma doprowadzić do zawarcia pomiędzy zamawiającym a wybranym zgodnie z ustawą wykonawcą umowy tworzącej określony stosunek zobowiązaniowy,...

Zapobieganie i zwalczanie korupcji w projektach PPP

Michał Kania

Wprowadzenie Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego budzi ciągle duże zainteresowanie w Polsce1. Rozwiązania prawne poświęcone PPP obowiązują, na podstawie wyodrębnionej regulacji prawnej, od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595