NAJPOPULARNIEJSZE

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski

Definicja umowy o podwykonawstwo   Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych1 uchwalona 8.11.2013 r. i obowiązująca od 24.12.2013 r. nakłada na zamawiających obowiązki w: –...

Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie   Przez zmowy przetargowe rozumie się wyjątkowo nieuczciwe i bardzo szkodliwe dla obrotu porozumienia, nawiązywane pomiędzy osobami przystępującymi do przetargu, niekiedy także z udziałem...

Zasady prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Znaczenie   Zamówienia publiczne to odpłatne umowy majątkowe zapewniające niezbędne do realizacji zadań publicznych dostawy, usługi lub roboty budowlane, w pierwszej kolejności podlegają więc zasadom...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637