NAJPOPULARNIEJSZE

Jawność umów o zamówienia publiczne – zagadnienia wybrane

Michał Makowski

Umowa o zamówienie publiczne jako źródło informacji publicznej  Zgodnie z art. 1 ust. 1 InfPublU „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

Koszty i efektywność zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

WprowadzenieStruktura studium i źródła danych  Studium podzielone jest na 2 części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Zastosowanie przepisów” przedstawia europejski4 rynek zamówień publicznych (dalej:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627