NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne.

Monika Rutkowska

  W dniach 20–21.6.2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się już IV Konferencja Naukowa organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, tym razem we współpracy z Wydziałami Prawa i Administracji...

Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych

Aldona Piotrowska

Wprowadzenie  Do instrumentów, jakimi może się posłużyć państwo w celu realizacji funkcji państwa w gospodarce, należą zamówienia publiczne. Może to być także instrument zwiększania innowacyjności...

Dialog techniczny jako instrument wspierania innowacyjności

Monika Rutkowska

Wprowadzenie  Powszechnie podkreśla się w literaturze, że nie tylko sam popyt, lecz zbilansowanie oczekiwań pomiędzy stroną popytową a podażową jest ważnym elementem wpływającym na rozwój...

Warunki zamówienia na_przeprowadzenie badań ewaluacyjnych

Anna Łojewska-Pyka

Wprowadzenie  Z prawno-ekonomicznego punktu widzenia badania ewaluacyjne nabierają charakteru usług rozpoznawczo-doradczych. Należy je przeprowadzać z poszanowaniem wymagań i kryteriów przewidzianych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627