Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

e-Zamówienia – nowa mitręga czy udogodnienie?

Michał Rogalski

Wstęp Elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych jest wynikiem postanowień dyrektyw europejskich – dyrektywy klasycznej1 oraz dyrektywy sektorowej2. Można przypuszczać, że elektronizacja...

Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce

Michał Boda

Uwagi ogólne Zamówienia publiczne to odpłatne umowy majątkowe zawierane między zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 PZP1). Angażują...

Środki odwoławcze w Republice Czeskiej

Anna Banaszewska, Jakub Hudský

Wprowadzenie Zamówienia publiczne stanowią jeden z niewielu obszarów prawa unijnego, w których uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane na poziomie unijnym1. Zasadniczo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585