NAJPOPULARNIEJSZE

Z problematyki kryteriów oceny ofert przetargowych

Ewa Matlak

Istota kryteriów oceny ofert  W świetle art. 91 ust. 2 PZP „kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość funkcjonalność,...

Glosa do wyroku Trybunału UE z 10.3.2011 r., C-274/09

Beata Wilczyńska

I.  W Polsce, inaczej niż w niemieckiej Bawarii, świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, stanowiące rodzaj świadczeń zdrowotnych, zamawia w zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie powiat lub...

Cena wynikająca z umowy a VAT - Uchwała SN - III CZP 83/10

Sentencja  Sąd Najwyższy […] po rozpatrzeniu […] zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K.  „Czy w sytuacji, gdy przy określaniu wartości nieruchomości przy zawieraniu umowy zamiany...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 563