NAJPOPULARNIEJSZE

Najem powierzchni prywatnych na_cele publiczne

Jacek Lachner

Uwagi ogólne  Jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty objęte zakresem art. 3 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1, tj. dysponujące środkami publicznymi do realizacji...

Nadzór inwestorski

Ryszard Szostak

Uwagi wstępne Będąc najważniejszym uczestnikiem procesu budowlanego inwestor powinien, zgodnie z art. 18 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane1, należycie zorganizować ten proces, z uwzględnieniem...

Z problematyki kryteriów oceny ofert przetargowych

Ewa Matlak

Istota kryteriów oceny ofert  W świetle art. 91 ust. 2 PZP „kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość funkcjonalność,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646