Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Z problematyki jakości przedmiotu zamówienia publicznego

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie Jakość jest terminem wieloznacznym, gdyż można mówić o jakości w ujęciu technicznym, wytwórczym, ekonomicznym, a także prawnym. Mimo to jakość ma mierzalne cechy obiektywne, takie jak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585