NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do wyroku Trybunału UE z 10.3.2011 r., C-274/09

Beata Wilczyńska

I.  W Polsce, inaczej niż w niemieckiej Bawarii, świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, stanowiące rodzaj świadczeń zdrowotnych, zamawia w zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie powiat lub...

Cena wynikająca z umowy a VAT - Uchwała SN - III CZP 83/10

Sentencja  Sąd Najwyższy […] po rozpatrzeniu […] zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K.  „Czy w sytuacji, gdy przy określaniu wartości nieruchomości przy zawieraniu umowy zamiany...

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne.

Monika Rutkowska

  W dniach 20–21.6.2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się już IV Konferencja Naukowa organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, tym razem we współpracy z Wydziałami Prawa i Administracji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646