NAJPOPULARNIEJSZE

Najem powierzchni prywatnych na_cele publiczne

Jacek Lachner

Uwagi ogólne  Jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty objęte zakresem art. 3 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1, tj. dysponujące środkami publicznymi do realizacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550