NAJPOPULARNIEJSZE

Kryterium „aspekty innowacyjne”

Izabela Rzepkowska

Prawne pojęcie innowacyjności  Katalog kryteriów oceny ofert zawarty w przepisie art. 91 ust. 2 ZamPublU był i nadal jest katalogiem otwartym, co oznacza, że zamawiający mogą korzystać z tych lub...

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

Franciszek Łapecki

Wprowadzenie   Upowszechnianie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych jest jednym z celów strategicznych umożliwiających poprawę stanu środowiska. Został on zidentyfikowany w licznych...

Audyt w zamówieniach publicznych

Maria Lech

Zapewnienie dostatecznej efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych Audyt procedur udzielania zamówień publicznych ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia...

Nieznane aspekty umowy ramowej

Zbigniew Raczkiewicz

Ogólna charakterystyka funkcjonujących w obrocie umów ramowych  Umowa ramowa jest rodzajem umowy, który określa – jak sama nazwa wskazuje – ogólne ramy realizacji ewentualnych zleceń w trakcie jej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550