NAJPOPULARNIEJSZE

Kara umowna w zamówieniach publicznych

Beata Wilczyńska

Wprowadzenie  Już prawo rzymskie znało stypulację polegającą na przyrzeczeniu wierzycielowi zapłaty określonej kwoty pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania1....

Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  W praktyce często oba rodzaje prac podlegają zespoleniu, zwłaszcza jeśli finalnym rezultatem prac geodezyjnych ma być sporządzenie mapy bądź innego opracowania kartograficznego. Z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646