Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Elektronizacja zamówień publicznych na Węgrzech

Andrzela Gawrońska-Baran

Wprowadzenie W celu zapewnienia zgodności z europejskimi dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych1 Węgry podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej musiały zapewnić komunikację...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585