NAJPOPULARNIEJSZE

Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów

Aleksandra Sołtysińska, Grzegorz Wicik

Wprowadzenie  Ogólne zasady i kryteria kwalifikacji wykonawców zostały określone w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania...

W drodze do jednolitego rynku zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie  Największym sukcesem przeszło półwiecza integracji europejskiej jest stworzenie jednolitego rynku, nazywanego również wspólnym rynkiem czy też rynkiem wewnętrznym (zwanego odtąd...

Zwrot wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej

Franciszek Łapecki

Wadium  Pojęcie wadium funkcjonuje w przepisach Kodeksu cywilnego3 od 2003 r.4 Według art. 704 KC w warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji lub przetargu powinien,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646