Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Odpowiedzialność za elektroniczne oświadczenie woli

Irena Skubiszak-Kalinowska

Wprowadzenie  Elektronizacja zamówień publicznych miała stanowić ułatwienie dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do poprawy procesów zakupowych, jednak,...

Rodzaje kontroli administracyjnej w zamówieniach publicznych

Mariusz Filipek

 Na podstawie analizy ujęcia słownikowego – istota kontroli polega na „sprawdzaniu czegoś, zestawianiu stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz nadzorze nad kimś lub nad czymś”1. Celem kontroli jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585