Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Kontrola e-zamówień

Marcin Żurawski

Uwagi ogólne System kontroli zamówień publicznych w Polsce jest bardzo rozbudowany. Do organów prowadzących działania kontrolne dotyczące zamówień publicznych należą nie tylko organy wskazane w...

Zwalczanie korupcji urzędniczej w II Rzeczypospolitej

Sylwester Kuchnio

Uwagi ogólne Każde praworządne państwo dla zapewnienia swojego rozwoju i bezpieczeństwa musi wdrożyć skuteczne i przejrzyste systemy podejmowania decyzji przez organy władzy publicznej i jej...

Informatyzacja zamówień publicznych w Rosji

Witold Małecki

I Informatyzacja zamówień publicznych w Rosji to proces, którego rozwój na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat postępuje w sposób dynamiczny. Wdrażanie elektronicznych zamówień publicznych jest tam w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585