Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Wadium przetargowe na tle nowych przepisów

Katarzyna Prowadzisz

Uwagi ogólne Dnia 11.9.2019 r. została uchwalona nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych1, która w sposób odmienny niż dotychczasowo obowiązujące przepisy ustawy2 reguluje problematykę instytucji...

O wdrażaniu nowego Prawa zamówień publicznych

Hubert Nowak

Wstęp Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat wdrażania nowego ZamPublU.  Dla usystematyzowania niniejszego wystąpienia i przekazaniu...

Warunki wymagane od wykonawców w nowym ujęciu

Andrzela Gawrońska-Baran, Włodzimierz Dzierżanowski

Wprowadzenie Przepisy ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1 regulują zagadnienia dotyczące warunków wymaganych od wykonawców w pewnym zakresie w nowym ujęciu. Wprawdzie część przepisów...

Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych

Michał Kania

Wprowadzenie  Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która uchwalona została w dniu 11.9.2019 r.1, wprowadza na grunt regulacji poświęconej procedurze udzielania zamówień publicznych nową zasadę....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605