Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym

Tadeusz Kocowski

I. Uwagi ogólne Społeczna gospodarka rynkowa to sfera stosunków ekonomicznych, a także prawnych, nawiązywanych pomiędzy aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, w której podstawową rolę odgrywają...

Profesjonalizacja zawodowa urzędników – rola stowarzyszeń

Franciszek Łapecki

 W profesjonalnym środowisku stale podnosi się konieczność zwiększania świadomości kadry kierowniczej sektora finansów publicznych co do znaczenia zamówień publicznych. W trakcie dyskusji...

Udzielanie zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19

Agnieszka Piwowarczyk

Wprowadzenie Panująca w 2020 r. pandemia COVID-19 wymusiła na rządach wszystkich państw konieczność podejmowania szybkich decyzji w celu ograniczenia skutków kryzysu wywołanego przez wirus. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637