NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP 87/08

Ryszard Szostak

I Rozpoznając skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący wykluczenia przedsiębiorcy z ubiegania się o zamówienie publiczne z powodu niespełniania warunków wymaganych od wykonawców, Sąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637