Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Warunki wymagane od wykonawców w nowym ujęciu

Andrzela Gawrońska-Baran, Włodzimierz Dzierżanowski

Wprowadzenie Przepisy ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1 regulują zagadnienia dotyczące warunków wymaganych od wykonawców w pewnym zakresie w nowym ujęciu. Wprawdzie część przepisów...

Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych

Michał Kania

Wprowadzenie  Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która uchwalona została w dniu 11.9.2019 r.1, wprowadza na grunt regulacji poświęconej procedurze udzielania zamówień publicznych nową zasadę....

Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia publicznego

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie Zamówienie publiczne powinno być zrealizowane z należytą starannością, przyrzeczone świadczenie należy wykonać w terminie oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy. Teoretycznie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585