Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Kasacja w ramach profesjonalizacji zamówień publicznych

Małgorzata Nyc-Zimny

1. Kontrolny i publicznoprawny charakter skargi kasacyjnej Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej1 państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony prawnej podmiotom biorącym udział...

Z problematyki zasady efektywności zamówień publicznych

Bożena Czyżewska

Uwagi ogólne Obecnie gospodarki krajów europejskich charakteryzują się istotnym udziałem wydatków sektora publicznego w produkcie krajowym brutto. Znacząca część tych wydatków realizowana jest poprzez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605