Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Franciszek Łapecki

Uwagi ogólne Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest podstawową czynnością przygotowawczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opis ten powinien być wyczerpujący, jednoznaczny i...

Charakter żądań odwoławczych

Żaneta Urbaniak

Uwagi ogólne Od samego początku po reaktywowaniu prawa zamówień publicznych, właściwego dla gospodarki rynkowej, regulacje prawne zawierały samodzielne przepisy regulujące kwestie postępowania w...

O potrzebie dalszego usprawnienia procedur negocjacyjnych

O potrzebie dalszego usprawnienia procedur negocjacyjnych

Maciej Lubiszewski

Uwagi ogólne Negocjacje są narzędziem umożliwiającym uzgodnienie optymalnej treści umowy, zwłaszcza bardziej skomplikowanej, stosownie do indywidualnych potrzeb stron. Praktyka polskich zamówień...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646