Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Z problematyki zasady efektywności zamówień publicznych

Bożena Czyżewska

Uwagi ogólne Obecnie gospodarki krajów europejskich charakteryzują się istotnym udziałem wydatków sektora publicznego w produkcie krajowym brutto. Znacząca część tych wydatków realizowana jest poprzez...

Wpływ nowych rozwiązań normatywnych na proces budowlany

Andrzej Borowicz

Wprowadzenie Jednym z celów nowej ustawy z 24.10.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1 było podniesienie efektywności zamówień publicznych. Efektywność zaliczono zatem, czego nie uczyniono w obecnej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585