Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Rola Prezesa UZP w profesjonalizacji zamówień publicznych

Hubert Nowak

1. Uwagi ogólne Profesjonalizacja kadr to jedno z wyzwań (obok elektronizacji i standaryzacji), jakie stoją przed systemem zamówień publicznych i jego interesariuszami w najbliższych latach. W 2019 r....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595