NAJPOPULARNIEJSZE

Glosa do wyroku KIO z 29.8.2008 r., KIO/UZP 850/08

Grzegorz Wicik

I.   Bogactwo problemów poruszonych w omawianym orzeczeniu prowokuje do komentarza. Na plan pierwszy wysuwa się kwestia konieczności ustalania w umowie ramowej przewidywanej liczby świadczeń zlecanych...

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Michał Łuc

Wprowadzenie Umowa o zamówienie publiczne powinna być tak skonstruowana, aby zamierzony cel publiczny został osiągnięty, a uzasadnione interesy wykonawców nie zostały naruszone, umożliwiając...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605