NAJPOPULARNIEJSZE

Audyt w zamówieniach publicznych

Maria Lech

Zapewnienie dostatecznej efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych Audyt procedur udzielania zamówień publicznych ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia...

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Jan Lic

Pojęcie wykonawcy zamówień publicznych Pojęcie wykonawcy zostało zakreślone szeroko w art. 2 ust. 11 PZP. Zgodnie z tym przepisem przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585