Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Upowszechnianie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Piotr Bogdanowicz

Uwagi ogólne  O znaczeniu dobrych praktyk w zamówieniach publicznych może świadczyć to, że w uzasadnieniu projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które zostało ostatecznie uchwalone...

Profesjonalizacja kontroli sprawowanej przez Prezesa UZP

Mateusz Winiarz

Uwagi wstępne Kontrola, także w sferze zamówień publicznych, rozumiana jako sposób weryfikacji prawidłowości działania jest związana z każdym przejawem aktywności człowieka, szczególnie jeśli...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595