Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Rola Prezesa UZP w profesjonalizacji zamówień publicznych

Hubert Nowak

1. Uwagi ogólne Profesjonalizacja kadr to jedno z wyzwań (obok elektronizacji i standaryzacji), jakie stoją przed systemem zamówień publicznych i jego interesariuszami w najbliższych latach. W 2019 r....

Kasacja w ramach profesjonalizacji zamówień publicznych

Małgorzata Nyc-Zimny

1. Kontrolny i publicznoprawny charakter skargi kasacyjnej Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej1 państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony prawnej podmiotom biorącym udział...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585